Story: The Lion And The Rabbit

The Lion and the Rabbit (सिंह र खरायो /sinha ra kharayo/) is a famous tale in the South Asian Region. It tells of how a rabbit managed to fool a lion.

This story is a Grade 2 story.

Before I proceed with the story, सिंह which means ‘Lion’ is spelt as ‘see-huh’ with a nasalization on the ’si’. There isn’t a hard ’n’ sound…just si nasalized a bit.

Link to the story’s audio here. (Select the file and click download)

STORY

सिंह र खरायो

कुनै ठाउँमा एउटा ठूलो वन थियो । वनमा बाघ, सिंह, भालु, हात्ती, गैंडा, खरायो, जरायो, बाँदर आदि थिए । सिंहचाहिँ वनको राजा थियो । सिंहले मनपरी ढङ्गले वनका जनावर मारेर खान्थ्यो ।

एकदिन सबै जनावर एकै ठाउँमा भेला भए । सिंहको आहारा हुन पालैपालो जाने सल्लाह भयो । यो कुरो जनावरहरुले सिंहलाई पनि भने । सिंह पनि दिनदिनै सिकारको खोजीमा जानुनपर्दा खुसी भयो ।

जनावरहरु आ-आफ्ना पालामा सिंहको आहारा हुन जान थाले । एकदिन एउटा खरायोको पालो आयो । “मर्नका लागि किन छिटो जाने ?” भनेर खरायो सिंहकहाँ ढिलो गयो ।

अबेरसम्म केही खान नपाउँदा सिंहलाई खुब भोक लागेको थियो । उसलाई जनावरदेखि निकै रिस उठेको थियो । उसले खरायोलाई देख्नासाथ गर्जेर सोध्यो, “किन यति ढिलो आइस् ?”

खरायोले नरम भएर भन्यो, “महाराज! मलाई हजुरजस्तै सिंहले बाटामा समायो । उसले मलाई खान लागेको थियो । मैले ऊसँग हजुरकहाँ भेट गरेर आउने बाचा गरेँ । अनि मात्र म यहाँ आउन सकेँ ।”

सिंहले अझै गर्जेर भन्यो, “मेरो राज्यमा अर्को सिंह कसरी आयो ? त्यो कहाँ छ, मलाई देखाइहाल् । म त्यसलाई जिउँदो छोड्दिनँ ।”

खरायोले “जो हुकुम महाराज” भनेर सिंहलाई आफू आएको बाटो लिएर गयो । खरायोले सिंहलाई एउटा इनार देखायो । उसले सिंहलाई भन्यो, “महाराज! त्यो यही इनारमा लुकेको छ ।”

सिंहले इनारभित्र हेर्‍यो । उसले इनारमा अर्को सिंह देख्यो । उसलाई त्यो सिंह देखेर रिस उठ्यो । सिंह त्यसलाई मार्न इनारमा हाम फाल्यो । मुर्ख सिंहले आफ्नै छाया पनि चिनेन । ऊ इनारमा डुब्यो ।

जनावरहरुलाई अब सिंहको डर भएन । उनीहरु रमाएर बाँच्न पाउने भए । सबैले खरायोलाई स्याबासी दिए ।

TRANSLATION

कुनै ठाउँमा एउटा ठूलो वन थियो ।
(kunai thau`ma euta thulo ban thiyo)
In some place there was a big forest.
वनमा बाघ, सिंह, भालु, हात्ती, गैंडा, खरायो, जरायो, बाँदर आदि थिए। (ban`ma bagh, siha, bhalu, hatti, gaida, kharayo, jarayo, baadar aadi thie)In the forest (there) were tiger(s), lion(s), bear(s), elephant(s), rhino(s), rabbit(s), deer, monkey(s) etc.
सिंहचाहिँ वनको राजा थियो ।
(siha`chahi ban`ko raja thiyo)
The lion was the forest’s king.
सिंहले मनपरी ढङ्गले वनका जनावर मारेर खान्थ्यो ।
(siha`le manpari dhanga`le ban`ka janaawar maarera khaanthyo)
The Lion on (his own) will used to kill the forest’s animal and eat (them).
एकदिन सबै जनावर एकै ठाउँमा भेला भए ।
(ekdin sabai janaawar ekai thau`ma bhela bhae)
One day all animal(s) gathered on one place.
सिंहको आहारा हुन पालैपालो जाने सल्लाह भयो । (siha`ko aahara huna paalaipalo jaane sallah bhayo)They counseled on being the lion’s food turn by turn.
यो कुरो जनावरहरुले सिंहलाई पनि भने ।
(yo kuro janawar`haru`le siha`lai pani bhane)
The lion was also told of this thing by the animals.
सिंह पनि दिनदिनै सिकारको खोजीमा जानुनपर्दा खुसी भयो ।
(siha pani dindinai sikar`ko khoji`ma jaanunaparda khusi bhayo)
(On the prospect of) not going in search of a hunt everyday, The lion also became happy.
जनावरहरु आ-आफ्ना पालामा सिंहको आहारा हुन जान थाले । (janawar`har aa-aafna pala`ma siha`ko aahara huna jaana thaale)The animals started to go to become the lion’s food on their own turns.
एकदिन एउटा खरायोको पालो आयो ।
(ekdin euta kharayo`ko paalo aayo)
One day, a rabbit’s turn came.
“मर्नका लागि किन छिटो जाने ?” भनेर खरायो सिंहकहाँ ढिलो गयो । (“marna`ka lagi kina chito jaane?” bhanera kharayo siha`kaha dhilo gayo)“Why should I rush for (my) death?” the rabbit said and went to the Lion late.
अबेरसम्म केही खान नपाउँदा सिंहलाई खुब भोक लागेको थियो । (aber`samma kehi khaana napaauda siha`lai khub bhok laageko thiyo)The lion was very hungry because he hadn’t eaten anything till late.
उसलाई जनावरदेखि निकै रिस उठेको थियो ।
(us`lai janawar`dekhi nikkai ris utheko thiyo)
He was pretty angry with the animal(s).
उसले खरायोलाई देख्नासाथ गर्जेर सोध्यो, “किन यति ढिलो आइस् ?” (us`le kharayo`lai dekhnasath garjera sodhyo, “kina yati dilo aais?”)As soon as he saw the Rabbit, he asked roaringly, “Why did you come this late?”
खरायोले नरम भएर भन्यो, “महाराज! मलाई हजुरजस्तै सिंहले बाटामा समायो ।
(kharayo`le naram bhaera bhanyo, “maharaj! ma`lai hajur`jastai siha`le bata`ma samayo)
The Rabbit said softly, “Your Highness! A lion like you grabbed me on the way”
उसले मलाई खान लागेको थियो ।
(us`le ma`lai khaana laageko thiyo)
He was about to eat me.
मैले ऊसँग हजुरकहाँ भेट गरेर आउने बाचा गरेँ ।
(maile u`sanga hakur`kaha bhet garera aaune bacha gare)
I made a promise to meet you and come (back).
अनि मात्र म यहाँ आउन सकेँ ।”
(ani matra ma yaha aauna sake”)
And only (then) I could come here.
सिंहले अझै गर्जेर भन्यो, “मेरो राज्यमा अर्को सिंह कसरी आयो ? (siha`le ajhai garjera bhanyo, “mero raajya`ma arko siha kasari aayo?)The lion said roaring even more, “How did another lion come to my kingdom?”
त्यो कहाँ छ, मलाई देखाइहाल् ।
(tyo kaha cha, ma`lai dekhaihaal)
Where is that, show me.
म त्यसलाई जिउँदो छोड्दिनँ ।”
(ma tyas`lai jiudo choddina)
I will not leave that (lion) alive.
खरायोले “जो हुकुम महाराज” भनेर सिंहलाई आफू आएको बाटो लिएर गयो ।
(kharayo`le “jo hukum maharaj” bhanera siha`lai aafu aayeko baato liera gayo)
The rabbit, saying “As per your command, Your Highness” took the lion to the road (he used) to arrive here.
खरायोले सिंहलाई एउटा इनार देखायो ।
(kharayo`le siha`lai euta inaar dekhayo)
The rabbit showed the Lion a well.
उसले सिंहलाई भन्यो, “महाराज! त्यो यही इनारमा लुकेको छ ।” (us`le siha`lai bhanyo, “maharaj! tyo yahi inaar`ma lukeko cha)He told the Lion, “Highness! That (lion) has hidden (himself) in this well.”
सिंहले इनारभित्र हेर्‍यो ।
(siha`le inaar`bhitra heryo)
The lion looked inside the Well.
उसले इनारमा अर्को सिंह देख्यो ।
(us`le inaar`ma arko siha dekhyo)
He saw another Lion in the Well.
उसलाई त्यो सिंह देखेर रिस उठ्यो ।
(us`lai tyo siha dekhera ris uthyo)
He grew angry after seeing that lion.
सिंह त्यसलाई मार्न इनारमा हाम फाल्यो ।
(siha tyas`lai maarna inaar`ma haam phaalyo)
The Lion jumped into the well to kill that (lion).
मुर्ख सिंहले आफ्नै छाया पनि चिनेन ।
(murkha siha`le aafnai chaya pani chinena)
The stupid lion did not recognize his own reflection.
ऊ इनारमा डुब्यो ।
(u inaar`ma dubyo)
He drowined in the well.
जनावरहरुलाई अब सिंहको डर भएन ।
(janawar`haru`lai aba siha`ko dar bhaena)
Now the animals did not have fear of the Lion.
उनीहरु रमाएर बाँच्न पाउने भए ।
(uni`haru ramaaera baachna paaune bhae)
They could now live in peace.*
सबैले खरायोलाई स्याबासी दिए ।
(sabai`le kharayo`lai syaabaasi die)
Everyone gave kudos to the Rabbit.

___

VOCABULARY

जरायो (jarayo) = A type of deer, Sambar deer (Rusa unicolor) to be specific 

मनपरी (manpari) = As the heart wishes; As one likes 

ढङ्ग (dhanga) = Method, Style or skill to do something

एकदिन (ekdin) = One Day

भेला (bhela) = Gathering

आहारा (aahara) = Food

पालैपालो (palaipalo) = Turn-by-turn

सल्लाह (sallah) = Discussion; Counsel

दिनदिनै (dindinai) = Daily; Everyday

सिकार (sikaar) = A hunt; the hunted; Victim

खोजी (khoji) = Search

पालो (paalo) = Turn

अबेर (aber) = Late; Untimely

खुब (khub) = Very

निकै (nikai) = Very; Pretty

गर्जेर (garjera) = A form of the verb ‘गर्जनु’ (garjanu) which means ‘To shout/ roar’ (Long definition: To shout with anger)

महाराज (maharaj) = Highness (lit. Great king)

हजुर (hajur) = Honorific ‘You’

बाचा (bacha) = Promise; Guarantee

राज्य (rajya) = Kingdom

जो हुकुम महाराज (jo hukum maharaj) = As per you wish, Your Highness 

इनार (inaar) = Well

अर्को (arko) = Another

हाम फाल्यो (haam phaalyo) = A form of the verb ’हाम फाल्नु’ (haam phalnu) which means ‘To jump’

मुर्ख (murkha) = Stupid

छाया (chaya) = Shadow; Reflection

डर (dar) = Fear

स्याबासी (syabasi) = Credit given for doing something good; Kudos; Well Done!

___

QUESTIONS

1. There are different types of deer found in Nepal. Find out the English names of these deers: (a) कस्तुरी मृग (kasturi mriga), (b) हरिण (harin) and © चितल (chital)

2. Find out the meanings of: (a) निडर (nidar)  and (b) प्रतिबिम्ब (pratibimba)

3. Which animals are featured in the Nepali Banknotes of Denomination (a) 1000   (b) 500   © 100   (d) 50     (e) 20    (f) 10   (g) 5 ?

__

ANSWERS

1. (a) Musk deer   (b) Deer (a general term)     (c) Spotted Deer

2. (a) Fearless    (b) Reflection

3. (a) Elephant   (b) Tiger    © Rhino   (d) Tahr (e) Swamp Deer  (f) Black Bucks   (g) Yak